Bích Thủy Thanh Minh

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Bích Thủy do huyền băng ngàn năm tan ra, Thanh Minh mọc từ thiên địa thanh khí trong Thiên Sơn sơn động, kết hợp thành loại trà tinh túy.

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01