Bích Thiền Sam

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Mỏng như cánh ve, màu như ngọc bích. Trong khi cử động như có huyền cơ khiến cơ thể nhẹ nhàng như chim. Tương truyền phải mặc bộ này mới phát huy hết tác dụng của Hoàn Phong Tảo Diệp Thoái.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01