Bích Ngọc Đan

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Âm Thương

 

Độc dược bí truyền của Đường Môn Tứ Xuyên, tạo thành từ các loại dược liệu quý hiếm. Sau khi phục dụng, nếu vận công xuất độc thì móng tay và tóc sẽ biến thành màu lục.

(*) Thu thập đủ bộ Âm Thương, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Kiếm Tiêu.

01
01