Bách Bệnh Bách Đông Thôi Sinh Hoàn

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Âm Thương

 

Loại độc vật này rất thơm nhưng rất độc. Nếu người bị bệnh uống vào thì bệnh nặng lên gấp 10 lần, người không bệnh thì toàn thân rã rời, đau nhức.

(*) Thu thập đủ bộ Âm Thương, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Kiếm Tiêu.

01
01