Ỷ Thiên Kiếm

Phong vật chí: Tuyệt Thế

Bộ: Đơn kiếm

 

Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong! Là tuyệt thế thần binh tế danh với Đồ Long Đao.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị đơn kiếm.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01