Tuyết Phách Tinh

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Cực độc, con người ăn phải không bao lâu thì toàn thân đông cứng dẫn đến tử vong. Trước khi tử vong người này không thấy lạnh gì cả mà cảm giác toàn thân như bị hỏa diệm thiêu đốt.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01