Tuyết Điệp

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song thích

 

Thích có 1 đầu như lưỡi đao, một đầu nhọn thân như bươm bướm, được gọi là lãnh mỹ nhân. Mỗi khi Tuyết Điệp huy động trong tay người sử dụng tựa như  bươm bướm vỗ cánh bay, khiến kẻ định như say như mộng.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị song thích.

01
01
01
01
01
01