Tương Phi Sáo

Phong vật chí: Kho tàng

Bộ: Đơn Kiếm

 

Dùng trúc tương phi thượng đẳng mà chế thành, thân điêu khắc như những giọt lệ của Tương Phi, khi thổi lên âm thanh nghe rất tự nhiên.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị đơn kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01