Tử Vân Ảnh Tuyết Bào

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Y Phục

 

Mây phiêu dạt, tuyết trắng xóa. Bộ y phục lấy cảm hứng từ sương tuyết trắng tinh bồng bềnh tựa mây bay.

Nam nhân phiêu dật tựa mây bay, nữ nhân kiêu sa mà tinh khiết như tuyết mùa đông.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Y phục.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01