Tú Tượng Kiếm Tiêu

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn Kiếm

 

Chú Kiếm Thế Gia – Âu Gia gặp ma môn xâm lược, nguy hiểm diệt môn, nhờ 4 đại kiếm khách đỉnh cao thời  đó tương trợ vượt qua kiếp nạn, để cảm tạ tấm chân tình của 4 đại hiệp khách, Âu Gia cử lực lượng gia tộc đúng 4 tượng kiếm. Sau đó bị đệ tử duy nhất của 4 đại kiếm khách lưu lạc vào giang hồ, nghe đồn trong 4 tượng kiếm có chứa chiêu kiếm tuyệt hế mà 4 đại hiệp khác cùng nhau sáng lập.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị đơn kiếm.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01