Tử Phượng Thoa

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Tín vật đính ước, cây trâm hình phượng có màu tím nhạt, có thể làm trang sức cho phái nữ.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01