Tử Khâm Phục

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Y phục

 

Lấy cảm hứng từ màu xanh của thiên nhiên tạo sự thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phân uy nghiêm.

Thanh thanh tử khâm 
Du du ngã tâm 
Túng ngã bất vãng, 
Tử ninh bất tự âm?

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Y phục.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01