Tú Ẩn Trĩ Nhung Cầu

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Y phục

 

Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu và màu sắc của trang phục mang đến sự kiêu kì cũng như sang trọng cho nhân vật. 

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Y phục.

Video

01
01
01
01