Trục Nguyệt Kim Tiêu Bào

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Thiếu hiệp giang hồ xuất thân là hậu thế của một danh môn bất phàm, họ không chỉ có võ công thân truyền phi phàm mà cách ăn mặc cũng khác với mọi người. Tương truyền công nghệ làm áo này đến từ Đông Phương Thế Gia ở phía bắc. Nền xanh lam thêm màu vàng kim. Thật không hổ là khí phái tông môn đại tộc!

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01