Trầm Phù Chi Kiếm

Phong vật chí: Tuyệt Thế

Bộ: Đơn Kiếm

 

Truyền thuyết Chu Mục Vương đi tuần hướng tây, tại dị vực gặp kỳ nhân tặng cho thần thiết, nhưng lại không gặp được thiết tượng giỏi để làm thành thần binh. Qua 2500 năm, Chú Kiếm Sơn Trang có được thần thiết , vợ chồng trang chủ là kỳ tài lấy “ Huyết Luyện” để chế tạo đương thế thần binh, trên khắc “ Trầm Phù Chi Chủ” để tôn vinh hùng tài đại lược của chủ kiếm  - thực hiện bá nghiệp.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị đơn kiếm.

01
01
01
01
01
01