Tị Thủy Châu

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Một loại bảo châu tránh nước, to cỡ mắt bò, óng ánh xinh đẹp. Có loại vật này khi lặn xuống nước thì trong vòng 1 trượng sẽ không có nước. Vật này xuất xứ tại Hồng Trạch Hồ.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01