Thục Nữ Kiếm Tiêu

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn Kiếm

 

Thế kiếm nhẹ nhàng, giống như cô gái đẹp nói lời chia ly.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị đơn kiếm.

Video

01
01
01
01