Thông Thiên Thảo

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Một loại thảo dược sản sinh trong Vô Lượng Sơn của nước Đại Lý, có hiệu quả thanh nhiệt, giải độc, giảm đau. Khi phát ra "Sinh Tử Phù", uống loại thuốc này có thể giảm bớt đau khổ của những cơn đau sống dở chết dở.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01