Thiên Sơn Tuyết Liên

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Một loại hoa đặc biệt chỉ có tại Thiên Sơn Tân Cương. Bên ngoài đầu cánh hoa hiện lên sắc xanh tím có màu trắng bán trong suốt phủ lên trên. Tương truyền chính là thánh dược.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01