Thiên Độc Khuê

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Ngọc ngàn năm tạo thành vũ khí dáng dài, độc tính cực mạnh và cứng cáp, đao kiếm bình thường chém không gãy.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01