Thiểm Điện Điêu

Linh thú: Thú cưng 

Chúng thích ngẩng đầu nhìn quanh, rất hiếu kỳ với mọi thứ, nếu ngươi lần đầu vào Cửu Âm, đừng ngại mang theo 1 con Linh Vật Điêu cùng ngươi tìm hiểu thế giới thú vị mà thần bí này.
 

 

01
01