Thanh Lư

Linh thú: Tọa kỵ

 

Kỹ năng:

Đá bay: Mao Lư tung hậu cước đá bay đối thủ phía sau. Người chơi bị đá sẽ tổn thương gân cốt, không thể làm việc hay thu thập.

Thanh Lư, tiếng vó ngựa lóc cóc, đường dài đằng đẵng, thong dong dạo bộ.

 

Video

01
01
01
01
01
01
01
01