Tầm Âm Sam

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Y phục

 

Tương truyền bộ y phục được lấy cảm hứng từ Hoàng Sam nử tử - cô gái có dáng vẻ rất xinh đẹp nho nhã, tính tình trầm tĩnh. 

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Y phục.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01