Suất Ý Thiếp

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Tấm thiếp viết chữ thảo của thư pháp gia Trương Húc đời Đường. Trên thiếp viết với bút pháp phóng khoáng, sau Vương Hi Chi quả thật lại là một cảnh giới mới.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01