Quân Tử Kiếm Tiêu

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn kiếm

 

Thân kiếm nhẹ, khi vung kiếm, bay bay linh động, phóng khoáng linh động, như người quân tử.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị đơn kiếm.

Video

01
01
01
01
01
01