Phiêu Miễu Mặc Vân

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Nhân gian thủy mặc tiên, thương thương bán bích thiên.
Hành đáo thủy cùng xử, tọa khán vân khởi thời.
 
Phiêu Miễu Mặc Vân là vật quý giá Mặc gia cất giữ. Từ sau khi người nhà Mặc gia rút lui ở Thanh Hải, bộ trang phục này cũng mất tích không dấu vết. Nay bỗng nhiên lại xuất hiện ở giang hồ khiến vô số nhân sĩ nổi lòng tranh đoạt.
 
 

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

 

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01