Phi Vân Thường

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

Tương truyền Kiếm Thần Tây Môn Xuy Tuyết đánh một trận long trời, người người kính ngưỡng, tự nhiên liền có kẻ bắt chước đôi vợ chồng Tây Môn này, Phi Vân Thường cũng từ đó mà ra. Tay áo phiêu diêu, nhẹ bẫng, có thể tùy ý chơi kiếm với đầu ngón tay, tự do tung hoành.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01