Phi Ngư Phục

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Y phục

 

 Phi Ngư Phục – một bộ trang phục ẩn chứa sức mạnh vô biên được lưu truyền từ rất nhiều đời. Phi Ngư Phục là quan phục Hoàng Đế ngự ban, chỉ có quan viên Nhị Phẩm trở lên mới được mặc. Phi Ngư là một loại động vật trong thần thoại, đầu rồng, có cánh và đuôi cá. Ngoài ra, chỉ có Cẩm Y Vệ, thân quân của Hoàng Đế mới được mặc loại trang phục này.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Y phục.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01