Ngọc Tiêu Dao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Tọa Kỵ

 

Tiêu dao giang hồ, mộng không dấu vết. Ngựa cưỡi nhẹ tựa mây, sắc bạch như ngọc, nhẹ nhàng phóng khoáng.

 

Kỹ năng: Khinh công đặc biệt, sử dụng "Khinh thân thuật"

 

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị tọa kỵ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01