Ngân Hồ Câu

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Dùng da và lông của Ngân Hồ đặc biệt sống ở núi tuyết lớn vùng Tây Bắc tạo thành. Không những giữ ấm được cho cơ thể, còn có lợi cho việc luyện võ.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01