Manh Manh

Linh thú: Thú cưng 

Linh vật đáng yêu Tiểu Mã Câu, tương truyền là đời sau của tuấn mã đất Kinh Sở thời Tam Quốc. Manh Manh là tên của mỹ nhân Tiểu Kiều đặt, sau này dần dần được truyền trong nhân gian, trở thành biệt danh của Tiểu Mã Câu đất Kinh Sở. Tiểu Mã Câu thích theo chủ nhân, linh hoạt lanh lợi, rất được yêu mến.

Kỹ năng:

Lập tức đến ngay: Một mũi Xuyên Vân Tiễn, thiên binh vạn mã đến tương kiến. Lập tức hồi thời gian thần hành 

 

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01