Linh Thạch Tiên Nhũ

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Bảo vật dùng để bồi bổ rất khó có được. Trong Đại Thanh Thạch vạn năm giấu dưới Thất Tinh Nham có một dòng ánh sáng hình ngân hà, bổ viên đá ra, ở chỗ trong suốt đó sẽ có tia thanh tuyền phun ra như sữa.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01