Lãnh Long Câu

Phong vật chí: Tuyệt Thế

Bộ: Tọa Kỵ

 

Lãnh Long Câu – là giống bạch mã cao quý nhất, toàn thân trắng bạc. Cưỡi lên như ngựa thần lướt gió trong không trung, dáng phi uyển chuyển như mũi tên bạc.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị tọa kỵ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01