Lạc Đà

Linh thú: Tọa kỵ

Kỹ năng:

Nhổ nước miếng: Nhổ nước bọt với mục tiêu chính diện

Sa mạc tật trì: Tăng tốc độ chạy 50%, duy trì 30 giây.

Kỹ năng dùng tại Trại Ngoại Đại Mạc hoặc Long Môn Khách Sạn

 

Lạc Đà đi lại giữa mưa gió bão cát, chịu hạn cực tốt, được xem là chiếc thuyền trên sa mạc. 

 

 

Video

01
01
01
01
01
01
01
01