Kim Tản

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Binh khí kỳ môn, khi bung mở ô lúc giao chiến sẽ vừa bảo vệ vừa có thể tấn công. Trên ô thường có ám khí kèm chất độc.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01