Huyết Ngọc Ma Sáo

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn Kiếm

 

Huyết Ngọc là kỳ vật thế gian, vì thế nó càng thần bí và cũng không ít người dùng nó làm thành vũ khí. Huyết Ngọc Ma Địch đều khiến người khác biến sắc, nghe nói có thể phát ra ma âm, khiến con người mất đi tâm tính.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn kiếm.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01