Hoàng Tiên Lộ

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Loại quả này chí cương chí dương, phối hợp 10 loại linh thảo của trời đất. Người luyện võ chỉ cần uống 1 viên có thể tăng 1 bậc nội công tu vi. Phàm những ai ăn loại quả này mặt sẽ chuyển thành màu vàng như nghệ, giống người bệnh.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01