Hãn Huyết Bảo Mã

Phong vật chí: Tuyệt Thế

Bộ: Tọa Kỵ

 

Theo truyền thuyết, Tây Vực Đại Uyển có một loại thiên mã mang tên Hãn Huyết Bảo Mã. Hãn Huyết Bảo Mã màu sậm đỏ, không có tạp lông không những chạy rất nhanh còn có thể đi ngàn dặm từ ngày đến đêm, mồ hôi tuôn ra đỏ thẩm như huyết.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị tọa kỵ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01