Hắc Thủy Tiên

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Tọa Kỵ

 

Một con truy phong thần câu, được cho là vua của loài ngựa. Toàn thân nó đen bóng, mặt nhỏ, cổ dài, vai rộng, lưng phẳng, tròng mắt có ánh đỏ lấp lánh như lưu ly. Nó vốn là ngựa hoang vùng Tây Bắc Đại Mạc được Khấu Anh Kiệt tốn rất nhiều thời gian mới thuần phục được bảo mã này.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị tọa kỵ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01