Giang Nam Ngoan Hầu

Linh thú: Thú cưng 

Giang Nam Ngoan Hầu, mỹ hầu đến từ vách núi đá, giỏi leo trèo nhảy nhót, tính thích ứng cao. Chúng thông minh lanh lợi, dễ huấn luyện, thường xin thức ăn của người qua đường, thích bắt chước động tác của giang hồ hiệp sĩ, là con vật hiểu ý người nhất.

 

 

01
01