Đoạn Dạ Niệp

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Y phục

 

Phong vật chí mang một màu đen tuyền hắc ám. Di chuyển trong đêm nhẹ nhàng như làn khói mỏng. Vô thanh vô tức xâm nhập mọi địa hình. Kết hợp với Hắc Thủy Tiên thì không còn gì hợp hơn.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị Y phục.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01