Định Tình Thương

Phong vật chí: Kho tàng

Bộ: Trường Côn

 

Người trong giang hồ, thân tại giang hồ, tình cũng ở giang hồ. Thương này 1 bên có là cờ “Tỷ võ chiêu thân”, có thể dùng để cắm lôi đài chiêu thân, tìm hồng nhân tri kỷ!

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01