Địa Mạch Tử Chi

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Quả lạ màu tím trong Đại Tuyết Sơn. 30 năm mới chín. Người thường ăn vào có thể tiêu trừ bệnh tật kéo dài tuổi thọ, người luyện võ ăn vào thì võ công thêm tinh tiến, giữ gìn nhan sắc và kéo dài tuổi thọ.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01