Bộ Phương Thiên Họa Kích

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Trường Côn

 

Họa kích chuyên dùng của Lữ Bố, sắt nhọn khôn lường.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01