Bộ Bán Nguyệt Kích

Phong vật chí: Kho tàng

Bộ: Trường Côn

 

Họa Kích này chỉ có một tai, nhằm tiện nghe ngóng linh hoạt nhạy bén, thành thạo hơn đối với kẻ địch, uy lực bất phàm.

 

(*) Phong vật chí chỉ có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01