Bạch Ngọc Mỹ Nhân

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Yên Nhiên

 

Bạch Ngọc được điêu khắc thành hình mỹ nhân, tay nghề tinh xảo nhìn tượng như người thật, bị Sở Lưu Hương dùng kế trộm đi mất.

(*) Thu thập đủ bộ Yên Nhiên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Ức Tâm.

01
01