Bạch Điêu

Linh thú: Thú cưng

 

Bạch Điêu, tương truyền là con cháu của Bạch Điêu do Quách Tĩnh và Hoàng Dung nuôi. Bạch Điêu trưởng thành dài 1m, khó thuần phục, thường hiệp sĩ trên giang hồ đều chọn nuôi những Bạch Điêu còn nhỏ. Bạch Điêu tính tình cương liệt, thấu tình người, bay rất nhanh, là linh vật vô cùng trung thành.

Kỹ năng:

Phủ Xung: Gọi Bạch Điêu xông đến mục tiêu, chỉ thực hiện với người chơi không ở trạng thái chiến đấu.

 

Video

01
01
01
01
01
01
01
01