Thiên Ẩn Cốc

Giới thiệu

Các thế lực Thanh Hải mời người chơi đến hội võ, Thần Cơ Lão Nhân cùng phán chủ Sinh Tử Phán thương lượng, tại bí cảnh trên Bồng Lai Đảo xây dựng một vùng đất thí luyện. Bên trong sẽ do Thanh Âm Bích, Sinh Tử Phán, Thần Nguyệt Cung, Ma Kiếm Môn chia nhau trấn thủ. Nếu không thận trọng và là người vô cùng gan dạ, sẽ không thể vượt qua nơi đây!

 • Tên cấm địa: Thiên Ẩn Cốc
 • Cửa vào: Yên Vũ Trang
 • Thực lực tối thiểu: Chấn Cổ Thước Kim
 • Thực lực tiến cực: Thâm Tàng Bất Lộ

Cấm địa Thiên Ẩn Cốc

 • Thủ lĩnh cấm địa 

Tên

Giới thiệu

Từ Diệu Chân

 • Vô Trần Tiên Tử Từ Diệu Chân, con gái của Ngụy Quốc Công, đệ tử chưởng môn Nga My, từ nhỏ đã đến Bồng Lai Đảo tập võ, bái Thần Cơ Lão Nhân làm sư phụ, sau bị ép bái sư vào Nga My, giữ lại chí bảo cho Nga My. Về sau vì cứu trị sư huynh Lăng Vân Ngọc mà bôn tẩu tứ xứ, cuối cùng về lại Thanh Âm Bích trên Bồng Lai Đảo, cầu cứu Thần Cơ Lão Nhân thi triển diệu thủ để cứu Lăng Vân Ngọc.
 • Tình cảm sâu đậm với sư huynh Thiên Tình Công Tử Lăng Vân ngọc, thông minh sắc sảo, từng trấn thủ Lưỡng Nghi Kiếm Trận của Thanh Âm Bích. Kiếm trận này tuân theo lưỡng nghi, hóa sinh âm dương, thế miên miên bất tuyệt, lý sinh sinh bất tức, ám hợp thiên đạo, uy lực vô cùng.

Lăng Vân Ngọc

 • Thiên Tình Công Tử, đệ tử chân truyền của Thần Cơ Lão Nhân, tình nghĩa sâu đậm với Từ Diệu Chân. Đã từng âm mưu dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tâm tính đại biến, nay nhờ Thần Cơ Lão Nhân cứu trợ, nên đã hồi phục như bình thường.

Tư Đồ Quyết

 • Đệ tử tinh anh Ma Kiếm Môn, kiếm thuật trác tuyệt, tinh diệu dị thường, năm xưa từng tỉ võ với các cao thủ kiếm phái võ lâm, khó có đối thủ.
 • Yêu thích độc hành, không thường qua lại với nhân sĩ võ lâm, chỉ quan tâm kiếm thuật bản thân hơn người hay không.

Kỳ Đế

 • Môn chủ Ma Kiếm Môn, kiếm pháp đăng phong tạo cực, thế sở hãn cập, vô ý hình hài, không câu nệ chiêu thức, đã đạt cảnh giới vô ngã vô kiếm.

Yên Phong

 • Đệ tử tinh anh Thần Nguyệt Cung, luyện vô song kiếm pháp của cung chủ Thần Nguyệt Cung, song kiếm trong tay xuất thần nhập hóa.
 • Kiếm đạo tu vi đã đạt cảnh giới cương nhu tương tế, âm dương hóa sinh, kiếm ý khi xuất ra miên miên bất tuyệt, toát nên phong thái kiếm pháp thế gia.

Vân Vô Tâm

 • Cung chủ Thần Nguyệt Cung, võ nghệ cao cường, xuất thủ tinh diệu, thủ pháp ám khí luyện đến mức thượng thừa, ai có thể qua được 10 chiêu của cung chủ là đủ để ngạo thị võ lâm.

Thần Cơ Lão Nhân

 • Một trong Lục Thánh, Tiên chủ Bồng Lai Đảo, tu luyện Thái Huyền Ung Hoa Chân Kinh, luyện Thái Huyền Linh Hi Kiếm Phổ, sáng tạo ra Tứ Tượng Kiếm Trận.
 • Kiếm trận biến hóa đa dạng, ảo diệu vô cùng, rất ít người trong giang hồ có thể khám phá được huyền cơ bên trong.
 • Cơ quan cấm địa

- Cơ quan-Huyền Cơ:

Cơ quan đệ tử Sinh Tử Phán bố trí, uy lực phi phàm, không thể xem thường. Đã từng có nhiều cao thủ võ lâm, thợ nghề liên thủ phá cơ quan này, nhưng vẫn chưa giải được huyền cơ bên trong, đành thất bại bỏ về.

- Cơ quan-Sinh Tử Đoạn:

 Cơ quan nhân vô thượng do Mặc gia chế tạo của Sinh Tử Phán. Là 1 trong số bảo vật của Sinh Tử Phán. Phán chủ và phu nhân, 2 người học thức uyên bác, trí tuệ hơn người, cơ quan thì cử thế vô song, trước đến nay chẳng ngại ai đến động thủ, dựa vào thuật cơ quan để khống chế địch.