Giới thiệu

Đạt Ma tổ sư khi tọa hóa có di nguyện muốn trở về tây phương, nhưng hoàng đế đương thời không chấp thuận, tây quy bị ngăn cản. Đệ tử Đạt Ma vì muốn bảo vệ Xá Lợi của tổ sư thánh, tiện thể chôn xá lợi tại nơi dừng chân đầu tiên khi tổ sư trên đường đi truyền giáo, để linh hồn được an nghỉ. Các đệ tử đời đời bảo vệ tổ sư nên cũng bắt đầu khai đàn lập tông tại đấy, tự xưng là Đạt Ma Phái.

Đạt Ma tổ sư là Thiền Tông tổ sư của Phật môn, Đạt Ma Phái lấy tư tưởng của Thiền Tông Phật môn làm cơ bản để lập phái, đệ tử hậu thế kiến tính thành Phật, tịnh tâm tu thiền. Đệ tử Đạt Ma đa số là ẩn tu, không màng thế sự, nhưng nếu có người cố ý làm khó, thì cũng không màng tới quy tắc thế tục, quyết trừng trị bằng được.

Đạt Ma Phái chủ trương Phật do tâm sinh, kiến tính thành Phật, cùng với có duyên nữa tất sẽ thành Phật, không có duyên thì dù có khiến phóng hạ đồ đao thì cũng vô dụng, chi bằng sớm lên đến miền cực lạc. Đạt Ma Phái, là thiên hạ đệ nhất Thiền Tông của Phật môn.

 

Thế lực: Chính phái

Đánh giá: Hiệp

Định vị: Cận Chiến

Binh khí: Đồ Thủ - Trường Côn

Đặc sắc võ học: Dùng Võ Nhập Thiền, Lấy Dương Chí Cương

Nội công: Ma Ha Tâm Kinh - Bối Diệp Thiền Kinh

Bộ võ: Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ - Phục Ma Côn Pháp

Môn phái liên quan:  Môn phái Thiếu Lâm

Đạt Ma Phái và Thiếu Lâm Tự vốn cùng nguồn gốc, năm xưa khi Đạt Ma tổ sư truyền giáo đến Trung Nguyên, các đệ tử lập nên Thiếu Lâm Tự, từ đó Thiếu Lâm lấy Phật môn chính tông mà được thiên hạ tôn sùng, tuy võ tông Phật môn của Thiếu Lâm vang danh thiên hạ, nhưng cũng tự biết rằng Thiền Tông pháp không bằng Đạt Ma Phái, tuy vậy nhưng trụ trì Thiếu Lâm lại ngoan cố không chịu thay đổi, không muốn uy danh Thiếu Lâm dưới Đạt Ma Phái, càng không muốn xuất hiện ngang hàng với Đạt Ma. Tuy nhiên rất ít người biết được chuyện đấy.

Trụ trì Thiếu Lâm ngày nay - Huyền Hoài Đại Sư, khi trẻ hoài bão rất lớn, không muốn Phật môn Trung Nguyên từ 1 chia làm 2, bèn cáo biệt sư phụ xuất môn tu hành, đi về Tây phương. Sau khi trải qua các kiếp nạn, cuối cùng gia nhập Đạt Ma Phái, chuyên tâm tu thiền, và trở thành người trung gian, muốn hóa giải ân oán giữa 2 tông Phật môn. Khi thiền ý đại thành, ông ấy trở về Thiếu Lâm kế thừa vị trí trụ trì xong, bắt đầu cận lực hữu hảo giữa 2 tông, nỗ lực ấy dần dần cảm hóa các cao tăng Đạt Ma Phái, 2 tông này của Phật môn dần dần cải thiện mối quan hệ, hóa giải ân oán.


Nhập môn

Quá trình nhập môn 

Quá trình nhập môn

Điều kiện nhập môn

Cách nhập môn

Nhập môn giang hồ

 • Người chơi phải là giới tính nam.
 • Người chơi phải là vô thế lực, vô môn phái (...)
 • Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ.
 • Người chơi phản sư bổn môn trong vòng 24 ngày sẽ không thể gia nhập lại.
 • Người chơi không có thân phận chưởng môn, trưởng lão, chấp sự.
 • Không bị truy nã.
 • Không đang trong trạng thái cướp tiêu.
 • Chưa tịnh thân.
 • Chưa kết hôn hoặc đã ly hôn.
 • Phải hoàn thành Cửu Âm Chí ẩn thế môn phái.
 • Hãy đến tìm Trương Toàn (Lạc Dương 1030; 764) để tìm manh mối.

Thiếu Lâm nhập môn

 • Người chơi phải là giới tính nam.
 • Người chơi là đệ tử Thiếu Lâm.
 • Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ.
 • Người chơi phản sư bổn môn trong vòng 24 ngày sẽ không thể gia nhập lại.
 • Người chơi không có thân phận chưởng môn, trưởng lão, chấp sự.
 • Không bị truy nã.
 • Không đang trong trạng thái cướp tiêu.
 • Chưa tịnh thân.
 • Chưa kết hôn hoặc đã ly hôn.
 • Người chơi thỏa mãn các điều kiện trên đến tìm Huyền Hoài Đại Sư nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể gia nhập.

Nhập môn kỳ ngộ

 • Phải là vô môn phái hoặc vô thế lực, chưa gia nhập ẩn thế môn phái.
 • Hành tẩu giang hồ vô kỳ bất hữu, người có cơ duyên sẽ được tiến cử nhập môn.

 Cách chơi môn phái

 Nhiệm vụ

Tên môn phái

Cách chơi

Nhiệm vụ ngày

Đệ Tử Thèm Ăn

 • Tìm “Viên Trí Thanh” nhận nhiệm vụ, thông qua cách chơi Ngộ Thiền Môn Phái tích lũy điểm sau đó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, trả nhiệm vụ để nhận thưởng.
 • Mỗi tuần có thể tiến hành 1 lần.

Tràng Hạt Bị Mất

 • Tìm “Na Tu Đà” nhận nhiệm vụ, hành tẩu tứ phương, hành y tế thế, phổ độ chúng sinh. Sau khi hoàn thành, trả nhiệm vụ để nhận thưởng.
 • Mỗi tuần có thể tiến hành 1 lần.

Chuyên Tâm Luyện Tập

 • Tìm “Già Tiếu” nhận nhiệm vụ và vào map sự kiện (Số người: 1-6; sau khi vào sẽ có 5 Đồng Nhân hỗ trợ, cũng cho 5 kỹ năng có sát thương lớn để chống lại dã thú, khi dã thú sử dụng kỹ năng, có thể chạy lại gần Đồng Nhân để được miễn sát thương, sau khi rời khỏi Đồng Nhân thì hiệu quả biến mất.
 • Trước khi vào có thể nhận nhiệm vụ và tổ đội, đội trưởng tiến hành mở, khi mở xin hãy tập trung lại gần đội trưởng của mình.). Tiêu diệt Kỳ Lân Thú có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi tuần có thể tiến hành 1 lần.

Kẻ Trộm Kinh

 • Nhận nhiệm vụ ở chỗ Kim Trinh. Giúp Kim Trinh đánh bại Kẻ Trộm Kinh, thưởng nhiệm vụ được phát trực tiếp. Nhiệm vụ ngày. Mỗi ngày có thể hoàn thành 1 lần.

Khổ Tu Ngộ Thiền

 • Tìm Nạp Kiệp (Kiết Ngộ Ẩn Tôn) nhận nhiệm vụ: Đệ tử Đạt Ma Phái phải chăm chỉ tu luyện, tiến hành quét dọn, gánh nước, quét bụi…. Có tỷ lệ nhất định nhận trạng thái tăng nội tu.Hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trả nhận được quà thưởng.
 • Mỗi ngày có thể tiến hành 1 lần.

Nhiệm vụ tuần

Tụng Kinh Môn Phái

 • Tìm “Viên Trí Thanh” nhận nhiệm vụ, thông qua cách chơi Ngộ Thiền Môn Phái tích lũy điểm sau đó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, trả nhiệm vụ để nhận thưởng. Mỗi tuần có thể tiến hành 1 lần.

Hành Y Tế Thế

 • Tìm “Na Tu Đà” nhận nhiệm vụ, hành tẩu tứ phương, hành y tế thế, phổ độ chúng sinh. Sau khi hoàn thành, trả nhiệm vụ để nhận thưởng. Mỗi tuần có thể tiến hành 1 lần.

Đồng Nhân Phục Ma

 • Tìm “Già Tiếu” nhận nhiệm vụ và vào map sự kiện (Số người: 1-6; sau khi vào sẽ có 5 Đồng Nhân hỗ trợ, cũng cho 5 kỹ năng có sát thương lớn để chống lại dã thú, khi dã thú sử dụng kỹ năng, có thể chạy lại gần Đồng Nhân để được miễn sát thương, sau khi rời khỏi Đồng Nhân thì hiệu quả biến mất.
 • Trước khi vào có thể nhận nhiệm vụ và tổ đội, đội trưởng tiến hành mở, khi mở xin hãy tập trung lại gần đội trưởng của mình.
 • Tiêu diệt Kỳ Lân Thú có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi tuần có thể tiến hành 1 lần.

Truyền Đèn Chúc Phúc

 • Tìm “Ma Phong” nhận nhiệm vụ. Sau khi nhận được Đèn có thể đến nhận Phật Pháp Chi Trợ, sau khi nhận đủ 5 tầng có thể tìm kẻ hành tung quái dị dưới cây Bồ Đề và đánh bại 5 tên, đoạt về 5 Pháo Hoa. (Chỉ khi nhận được 5 tầng Phật Pháp Chi Trợ, tiêu diệt kẻ trộm mới nhận được Pháo Hoa).
 • Sau khi hoàn thành, trả nhiệm vụ để nhận thưởng. Mỗi tuần có thể tiến hành 1 lần.

Sự kiện tuần

Ngộ Ngã Luận Thiền

 • Sau khi mở sự kiện tìm “Viên Trí Thanh” nhận nhiệm vụ và tiến hành báo danh. Môn hạ đệ tử đến Thiền Võ Đài để bắt đầu sự kiện, tỷ võ đoạt kinh, tham thiền ngộ đạo, không được dùng võ học, điểm tới là dừng, tránh sát thương đến tính mạng.
 • Mỗi tuần có thể tiến hành 1 lần, thời gian mở lúc 12:50-13:20,18:50-19:20 mỗi thứ 2, 4, 6, chủ nhật.

Phật Hựu Hàng Ma

 • Tìm Vô Ngấn nhận nhiệm vụ và báo danh. Đánh bại NPC thủ trận sẽ xuất hiện trận cơ, trong 15s cần phá hủy tất cả trận cơ. Đánh bại Tà Nguyệt bị tẩu hỏa nhập ma là hoàn thành nhiệm vụ.
 • Mỗi thứ 3, 5, 7 lúc 14:00-14:30, buổi tối từ 20:00-20:30, có thể tham dự nhiều lần, nhưng chỉ được nhận thưởng 1 lần, phần thưởng sẽ được phát qua thư.

Thí Luyện Đơn

 • Tìm Đà Ma để tham dự. Tiếp nhận thí luyện Thất Tình Lục Dục. Thí luyện chia làm 3 giai đoạn, hoàn thành mỗi giai đoạn có thể nhận được 1 phần thưởng.
 • Mỗi tuần có thể tiến hành 1 lần.

Bồ Đề Ngụy Ảnh

 • Tìm Trí Thượng để nhận nhiệm vụ. Sau khi nhận nhiệm vụ, tìm Trí Thượng để vào cách chơi trong thời gian chỉ định. Phần thưởng được phát sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi tuần có thể tiến hành 1 lần.

 

Nội công và Võ học

Nội công môn phái

Ma Ha Tâm Kinh 

Bối Diệp Thiền Kinh 

 Thuộc tính: Dương Cương

Thuộc tính: Dương Cương

Có thể tu luyện đến: 49 tầng

Có thể tu luyện đến: 72 tầng

Hiệu ứng

Hiệu ứng

Lực tay

Thân pháp

Nội tức

Canh khí 

Thể phách

Lực tay

Thân pháp

Nội tức

Canh khí

Thể phách

121

58

45

37 

78

309

130

117

94

175

Tăng khí huyết

Tăng nội lực

Nội phòng

Tăng đỡ đòn

Tăng khí huyết

Tăng nội lực

Nội phòng

Tăng đỡ đòn

4440

1005

100

2220

10650

2460

215

7680

Đặc hiệu (Full tầng): Bị tấn công có tỷ lệ nhất định kích hoạt chân khí, liên tục tạo cho mục tiêu 3 lần sát thương Dương.

 •  Ma Ha Vô Lượng: Khi chân khí tiêu tán, nếu xung quanh còn mục tiêu tồn tại, sẽ hồi phục tụ huyết nhất định cho bản thân, mục tiêu càng nhiều, hồi phục càng nhiều.

Đặc hiệu (Full tầng):

 • Khổ Kinh Diệt Sinh: Khi bị tấn công có tỷ lệ nhất định thêm cho bản thân 12s trạng thái “Đồng Tử”, khi kết thúc sẽ tạo sát thương nhất định cho đối thủ (Điểm sát thương của “Đồng Tử” bằng 30% tổng hòa sát thương bản thân đã nhận).
 • Khô Thiền Tuyệt Tử: Khi bị tấn công có tỷ lệ nhất định thêm cho bản thân 12s trạng thái “Độc Sinh”, khi kết thúc sẽ hồi cho bản thân lượng khí huyết nhất địnhg (Lượng khí huyết hồi lại của trạng thái “Độc Sinh” bằng 30% tổng hòa sát thương bản thân đã nhận).
 • Sinh Tử Đồng Tham: Khi đồng thời tồn tại cả 2 trạng thái “Đồng Tử”, “Độc Sinh” sẽ miễn dịch trạng thái đánh lui, đánh ngã. 

Mục kinh mạch

Khi quý nhân sĩ luyện được nội công 2 Bối Diệp Thiền Kinh lên các tầng nhất định sẽ mở được các huyệt vị tương ứng của mạch Đạt Ma Phái.

Sau đây là chỉ số cộng thêm mạch 216 của phái này:

 • Ngoại công chính xác: + 95
 • Phong kình: + 106
 • Thể phách: + 43
 • Nhu phòng: + 284
 • Khí huyết: + 1913
 • Nội lực: + 319
 • Giảm sát thương bạo kích (%): + 7
 • Khí huyết: + 300

Võ học

 • Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ

- Binh khí: Đồ Thủ

- Thuộc tính: Dương Cương

- Tăng theo Lực tay (Nộ chiêu tăng theo lực tay, nội tức) 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả

Phiên Thủ Hàng Ma

Hư chiêu

 • Tấn công mục tiêu trong phạm vi 5m, tạo sát thương ngoại công. Phá phòng thành công sẽ đánh ngã mục tiêu.
 • Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m

Nam Hải Lễ Phật

Thực chiêu

 • Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ).
 • Cận - Đơn丨Thời gian hồi 6s丨Tầm đánh 3m

Từ Bi Vi Hoài

Thực chiêu

 • Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu trong phạm vi 5m. Nếu mục tiêu chưa đỡ đòn sẽ bị giảm 5 điểm nộ khí. Khi bản thân tồn tại trạng thái "Phật Ảnh", hiệu quả giảm nộ khí sẽ được nhân đôi.
 • Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m

Tứ Tượng Hợp Nhất

Thực chiêu

 • Có thể kéo mục tiêu chưa đỡ đòn đến bên cạnh và đánh ngã, tạo sát thương ngoại công. Khi bản thân tồn tại trạng thái "Phật Ảnh" sẽ tăng thêm 50% tỷ lệ chính xác.
 • Cận - Đơn丨Tgian hồi 8s丨Tầm đánh 15m

Phân Thân Hóa Ảnh

Khí chiêu

 • Kích phát nội lực tạo thành “Phật Ảnh” cho bản thân. Khi tồn tại trang thái này, sát thương bộ võ tăng 10%, miễn giảm sát thương tăng 10%, thi triển chiêu thức [Từ Bi Vi Hoài], [Tứ Tượng Hợp Nhất], [Thiên Thủ Phân Nguyên] sẽ có thể hiệu quả đặc biệt, tồn tại 5s.
 • Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 20s

Hư Hoài Nhược Cốc

Giá chiêu

 • Đỡ đòn thành công thêm cho kẻ địch trạng thái "Hư Hoài Nhược Cốc", có thể xếp chồng, sau khi chồng 10 tầng sẽ giải trừ trạng thái và giảm 5 điểm nộ khí của đối phương.
 • Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 1s

Thiên Thủ Phân Nguyên

Nộ chiêu

 • Thiên thủ tấn công mục tiêu tạo sát thương ngoại công, khi bản thân tồn tại trạng thái "Phật Ảnh", đòn cuối cùng sẽ đánh tan 1 nửa lượng nộ khí của mục tiêu chưa đỡ đòn.
 • Cận - Đơn丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 3m丨Nộ khí 50

Kính Lí Quan Ảnh

Thực chiêu

 • Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m. Khi nộ khí bản thân cao hơn mục tiêu, sẽ đánh lùi mục tiêu chưa đỡ đòn, và khiến không thể đỡ đòn trong 3s.
 • Cận - Đa丨Tgian hồi 10s丨Tầm đánh 5m

 

 • Phục Ma Côn Pháp 

- Binh khí: Trường côn

- Thuộc tính: Dương Cương

- Tăng theo lực tay 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả

Khai Thiên Thế

Thực chiêu

 • Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn, có thể thi triển trên không trung để đánh rớt mục tiêu. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ).
 • Cận - Đơn丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 3m

 

Phách Địa Thế

Thực chiêu

 • Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ).
 • Cận - Đơn丨Thời gian hồi 8s丨Tầm đánh 3m

 

Thôi Sơn Thế

Giá chiêu

 • Khiến bản thân đi vào trạng thái “Thôi Sơn Thế”: Sau khi đỡ đòn thành công, có 20% tỷ lệ nhận được Thôi Sơn Kình, duy trì 20s, nhiều nhất có thể chồng 3 tầng; trong thời gian duy trì Thôi Sơn Kình, bản thân có thể sử dụng tâm pháp đặc biệt, đánh ra có thể chấn bay kẻ địch chưa đỡ đòn trong phạm vi 5m quanh mình, mỗi lần dùng sẽ tốn 1 tầng Thôi Sơn Kình, và nhận sát thương trong trạng thái chưa đỡ đòn cũng sẽ tiêu hao số tầng Thôi Sơn Kình.
 • Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 1s

 

Phá Vụ Thế

Hư chiêu

 • Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, nếu phá phòng thành công, sẽ cấm khinh công 3s, và bản thân nhận 1 tầng trạng thái “Thiền”: Khiến chiêu thức [Lôi Lạc Thế] mỗi đòn kèm thêm hiệu quả đơ ngắn, "Thiền" tôn tại 6s, không thể xếp chồng.
 • Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m

 

Lôi Lạc Thế

Thực chiêu

 • Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, đòn thứ 3 của chiêu thức có thể đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn; chiêu thức này khi tốn 1 tầng "Thiền", mỗi đòn đều kèm hiệu quả đơ ngắn. Quá trình thi triển chiêu thức có thể di chuyển tự do, quá trình xuất chiêu là trạng thái hoàng bá thể.
 • Cận - Đa丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 5m

 

Xuyên Vân Thế

Thực chiêu

 • Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, tấn công chính xác kẻ địch sẽ thêm cho bản thân 1 tầng "Thiền"”: Khiến chiêu thức [Lôi Lạc Thế] mỗi đòn kèm thêm hiệu quả đơ ngắn, "Thiền" tôn tại 6s, không thể xếp chồng.
 • Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m

Hổ Phục Thế

Khí chiêu

 • Thêm cho bản thân trạng thái “Hổ Phục”: Duy trì hồi phục khí huyết (Chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân), sát thương bản thân phải nhận giảm 60%, và bản thân không bị trạng thái xung phong khóa, trạng thái duy trì 3s, di chuyển sẽ giải trừ trạng thái này (Không thể thi triển trên không trung).
 • Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 30s

Long Thôn Thế

Thực chiêu

 • Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, quá trình thi triển chiêu thức là trạg thái hoàng bá thể. Mỗi đòn tấn công chính xác có thể đánh lui kẻ địch chưa đỡ đòn trên mặt đất, và thêm cho trạng thái Long Thôn: Sau khi chồng 5 tầng sẽ hôn mê 2s; chiêu thức mỗi đòn còn có thể đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn trên không hoặc dưới nước.
 • Cận - Đa丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 5m

 

Đặc sắc

Những đạo lý của Đạt Ma Phái quả thực rất sâu sắc!

Nghiệt Trái Luân Hồi

Trước cửa Đạt Ma Phái có Tịnh Hồ, bên hồ có thạch trụ liên đài, còn có tên là Tẩy Tội Đài. Phàm là đệ tử nhập mồn đều phải chịu cực hình trên đài đó, để trả hết tất cả món nợ của kiếp trước; trả nợ trời và đất, cha mẹ, ân sư, thân hữu, sau cùng, người có ý chí kiên định mới có thể vào Đạt Ma Phái.

Quay đầu là bờ

 • Đạt Ma Phái xưa nay độ hóa thế nhân, khuyên con người hướng thiện.
 • Nếu người hành ác có tâm hối lỗi, có thể đến tìm quản sự tăng ở Đạt Ma Phái dâng hương hỏa, nhận hương đèn đến nơi hối tội thắp hương hối lỗi, có thể giải trừ điểm PK nhất định.

Môn phái tán chiêu

 - Nhất Vĩ Độ Giang

 • Thời gian hồi: 3 phút
 • Mật kỹ khinh công Đạt Ma Phái, đưa cành lau xuống nước, sau đó dùng thân pháp độc môn đạp lên đó mà vượt sông. Khiến bản thân đi vào trạng thái Nhất Vĩ Độ Trường Giang, duy trì 180s.

- Đạt Ma Kinh Thư

Đệ tử Đạt Ma thông qua cách chơi ngày nhận được Bồ Đề Tử, đến tìm Tang Công (-507, -771) đổi các loại kinh thư khác nhau, khi trang bị kinh thư cũng sẽ có hiệu quả khác nhau.

- Các chiêu thức

Chiêu thức

Kỹ năng

Hiệu quả

Điều kiện kích hoạt

Phật Thuyết Ma Ha Ban Nhược

Cổ Nhược Kim Thang (Tầng 1)

 • Duy trì 6s miễn giảm 20% sát thương phải nhận, mỗi lần bị tấn công (Không đỡ đòn) có 2% tỷ lệ kích hoạt, sau khi kích hoạt thành công đi vào 100s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 1

Cổ Nhược Kim Thang (Tầng 2)

 • Duy trì 7s miễn giảm 25% sát thương phải nhận, mỗi lần bị tấn công (Không đỡ đòn) có 2% tỷ lệ kích hoạt, sau khi kích hoạt thành công đi vào 90s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 3

Cổ Nhược Kim Thang (Tầng 3)

 • Duy trì 8s miễn giảm 30% sát thương phải nhận, mỗi lần bị tấn công (Không đỡ đòn) có 2% tỷ lệ kích hoạt, sau khi kích hoạt thành công đi vào 80s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 5

Cổ Nhược Kim Thang (Tầng 4)

 • Duy trì 9s miễn giảm 35% sát thương phải nhận, mỗi lần bị tấn công (Không đỡ đòn) có 2% tỷ lệ kích hoạt, sau khi kích hoạt thành công đi vào 70s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 7

Cổ Nhược Kim Thang (Tầng 5)

 • Duy trì 10s miễn giảm 40% sát thương phải nhận, mỗi lần bị tấn công (Không đỡ đòn) có 2% tỷ lệ kích hoạt, sau khi kích hoạt thành công đi vào 60s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 9

Ba La Mật Đa Tâm Kinh

 

Hoàng Long Hạo Khí (Tầng 1)

 • Mỗi lần đỡ đòn có 1% tỷ lệ phản chấn cho kẻ địch sát thương lớn nhất bằng 2% khí huyết đối đa, sau khi kích hoạt thành công đi vào 100s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 1

Hoàng Long Hạo Khí (Tầng 2)

 • Mỗi lần đỡ đòn có 1% tỷ lệ phản chấn cho kẻ địch sát thương lớn nhất bằng 3% khí huyết đối đa, sau khi kích hoạt thành công đi vào 90s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 3

Hoàng Long Hạo Khí (Tầng 3)

 • Mỗi lần đỡ đòn có 1% tỷ lệ phản chấn cho kẻ địch sát thương lớn nhất bằng 4% khí huyết đối đa, sau khi kích hoạt thành công đi vào 80s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 5

Hoàng Long Hạo Khí (Tầng 4)

 • Mỗi lần đỡ đòn có 2% tỷ lệ phản chấn cho kẻ địch sát thương lớn nhất bằng 5% khí huyết đối đa, sau khi kích hoạt thành công đi vào 70s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 7

Hoàng Long Hạo Khí (Tầng 5)

 • Mỗi lần đỡ đòn có 2% tỷ lệ phản chấn cho kẻ địch sát thương lớn nhất bằng 6% khí huyết đối đa, sau khi kích hoạt thành công đi vào 60s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 9

Phật Thuyết Diên Mệnh Địa Tàng Bồ Tát Kinh

Hồi Quang Phản Chiếu (Tầng 1)

 • Khi sinh mệnh thấp hơn 10% mỗi lần bị tấn công có 1% tỷ lệ nhận được 1 hiệu quả trong 5s hồi phục 10% khí huyết tối đa, sau khi kích hoạt thành công đi vào 100s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 1

Hồi Quang Phản Chiếu (Tầng 2)

 • Khi sinh mệnh thấp hơn 15% mỗi lần bị tấn công có 1% tỷ lệ nhận được 1 hiệu quả trong 5s hồi phục 10% khí huyết tối đa, sau khi kích hoạt thành công đi vào 90s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 3

Hồi Quang Phản Chiếu (Tầng 3)

 • Khi sinh mệnh thấp hơn 20% mỗi lần bị tấn công có 1% tỷ lệ nhận được 1 hiệu quả trong 5s hồi phục 10% khí huyết tối đa, sau khi kích hoạt thành công đi vào 80s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 5

Hồi Quang Phản Chiếu (Tầng 4)

 • Khi sinh mệnh thấp hơn 25% mỗi lần bị tấn công có 2% tỷ lệ nhận được 1 hiệu quả trong 5s hồi phục 10% khí huyết tối đa, sau khi kích hoạt thành công đi vào 70s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 7

Hồi Quang Phản Chiếu (Tầng 5)

 • Khi sinh mệnh thấp hơn 30% mỗi lần bị tấn công có 2% tỷ lệ nhận được 1 hiệu quả trong 5s hồi phục 15% khí huyết tối đa, sau khi kích hoạt thành công đi vào 60s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 9

Phật Thuyết Vô Thường Kinh

Phật Thủ Ấn (Tầng 1)

 • Mỗi lần đỡ đòn có 1% tỷ lệ khiến mục tiêu trong 3s tốc độ di chuyển giảm 80%, sau khi kích hoạt thành công đi vào 100s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 1

Phật Thủ Ấn (Tầng 2)

 • Mỗi lần đỡ đòn có 1% tỷ lệ khiến mục tiêu trong 3s tốc độ di chuyển giảm 80%, không thể dùng khinh công, sau khi kích hoạt thành công đi vào 90s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 3

Phật Thủ Ấn (Tầng 3)

 • Mỗi lần đỡ đòn có 1% tỷ lệ khiến mục tiêu trong 4s tốc độ di chuyển giảm 80%, không thể dùng khinh công, sau khi kích hoạt thành công đi vào 80s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 5

Phật Thủ Ấn (Tầng 4)

 • Mỗi lần đỡ đòn có 2% tỷ lệ khiến mục tiêu trong 4s tốc độ di chuyển giảm 80%, không thể dùng khinh công, sau khi kích hoạt thành công đi vào 70s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 7

Phật Thủ Ấn (Tầng 5)

 • Mỗi lần đỡ đòn có 2% tỷ lệ khiến mục tiêu trong 5s không thể dùng khinh công, không thể dùng kỹ năng, sau khi kích hoạt thành công đi vào 60s thời gian hồi.

Đạt Danh phận bậc 9

 

Ngoại trang