Cập nhật khác

Phiên bản mới Duy Ngã Độc Tôn sẽ mang đến cho chư vị nhân sĩ những cập nhật thú vị như sau:

Thiên Ẩn Cốc

Trong giao diện cấm địa sẽ có thêm cấm địa này:

 

 • Thực lực tối thiểu: Chấn Cổ Thước Kim
 • Thực lực tiến cực: Thâm Tàng Bất Lộ
 • Tổ đội tối đa: 12 người

Hoàn thành cấm địa sẽ có các phần thưởng rất đặc sắc.

Võ học mới

Sẽ có 2 bộ võ học này nhận được khi vượt ải cấm địa Thiên Ẩn Cốc như sau:

 • Tứ Tượng Kiếm Quyết

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả

Hỏa Thường Hùng

Thực chiêu

Tạo sát thương Cương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước và thêm 1 tầng trạng thái “Vô Gian”.

 

Hỏa Phần Thiên

Thực chiêu

Tạo sát thương Cương cho mục tiêu; nếu mục tiêu tồn tại trang thái “Vô Gian”, đòn cuối cùng của chiêu thức sẽ thêm 1 tầng “Vô Gian”. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ).

 

Phong Bất Lưu

Thực chiêu

Đánh bay kẻ địch trong phạm vi 5m trước mặt và tạo sát thương Cương, nếu mục tiêu tồn tại trạng thái "Vô Gian", đánh trúng sẽ thêm 1 tầng “Vô Gian”.

 

Phong Phá Lãng

Hư chiêu

Tạo sát thương Cương cho kẻ địch trong phạm vi 5m, nếu phá phòng thành công, sẽ giải trừ trạng thái Miễn nhiễm ảnh hưởng Vô Gian của mục tiêu, và thêm 1 tầng “Vô Gian”. Nếu mục tiêu đã tồn tại trang thái "Vô Gian", đánh trúng sẽ cộng thêm 1 tầng.

 

Vũ Vô Gian

Giá chiêu

Đỡ đòn thành công, thêm 1 tầng "Vô Gian" cho mục tiêu chưa có trạng thái này, duy trì 12s, khi số tầng chồng đến 4, sẽ khiến mục tiêu hôn mê 2s và giải trừ trạng thái, trong 15s sẽ nhận hiệu quả "Miễn nhiễm ảnh hưởng Vô Gian. Khi mục tiêu đang trong trạng thái này, bị chiêu thức của bộ võ này tấn công trúng sẽ nhận thêm 25 điểm sát thương Cương (Tăng theo uy lực cận thân và uy lực nội công).

 

Vũ Phi Hoa

Thực chiêu

Tạo sát thương Cương cho mục tiêu trong phạm vi 5m và cấm 2s; nếu mục tiêu tồn tại trang thái “Vô Gian”, đòn cuối sẽ thêm 1 tầng “Vô Gian”. (Quá trình thi triển chiêu thức có thể tự do di chuyển, quá trình là trạng thái hoàng bá thể).

 

Điện Như Hoan

Nộ chiêu

Tạo sát thương Cương cho mục tiêu; nếu mục tiêu tồn tại trang thái “Vô Gian”, đòn cuối sẽ thêm 1 tầng “Vô Gian”

 

 • Thiên Nhiên Lý Tâm Lưu

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả

Tự Trung Kiếm

Thực chiêu

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu trong phạm vi 5m; giảm 8% tỷ lệ chính xác của mục tiêu chưa đỡ đòn, duy trì 6s.

Cấp Vân Kiếm

Thực chiêu

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận, cự ly xung kích tối đa 20m).

 

Phi Yến Kiếm

Thực chiêu

Nhanh chóng xông tới vị trí đã chọn, tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu trong bán kính 5m; quá trình thi triển chiêu thức sẽ tăng cao tỷ lệ né.

 

Thủ Kính Kiếm

Hư chiêu

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu trong phạm vi 5m; phá phòng thành công sẽ thêm cho mục tiêu trạng thái Thanh Yểm: Đòn tấn công tiếp theo sẽ bị né, xong sẽ giải trừ, hiệu quả duy trì 5s.

 

Ba Phản Kiếm

Giá chiêu

Khiến bản thân đi vào trạng thái "Phản Thủ Vi Công": Khi bị tấn công trong trạng thái đỡ đòn, sẽ hóa giải chiêu thức và tiến hành phản kích địch, trạng thái có thể duy trì 5s (Chiêu thức phản đòn, có hiệu quả trong phạm vi 6m, vô hiệu với bá thể, có thể bị Hư chiêu khắc chế. Tăng số tầng chiêu thức, có thể tăng sát thương phản kích).

 

Nguyệt Ảnh Kiếm

Khí chiêu

Thêm cho bản thân trạng thái "Vô Minh": Khi bản thân né chiêu thức của kẻ địch, có thể khiến đối thủ bị phản chấn mà ngã, trạng thái duy trì 8s (Sau khi né sẽ giải trừ trạng thái).

 

Sư Tử Vương Kiếm

Nộ chiêu

Tạo sát thương ngoại công đối với mục tiêu.

Điện Quang Kiếm

Thực chiêu

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu. (Chỉ có thể dùng trong vòng 5s sau khi bản thân vừa né tránh, chiêu thức có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận).

Chế tạo Bệ rèn 3

Với phiên bản Duy Ngã Độc Tôn, quý nhân sĩ có thể chế tạo được các đồ phổ như sau:

 • Thần Binh Thánh Hỏa Lệnh,
 • Thần Binh Trường Thương Sách,
 • Thần Binh Song Phủ Sách

Phẩm cấp Bang hội

Trong giao diện bang hội phần phẩm cấp Bang hội sẽ có cập nhật thêm các chứng nhận Cửu Âm Chí sau:

 • Chứng nhận Cửu âm chí Nội Công 5
 • Chứng nhận Cửu âm chí Ẩn thế bát phái
 • Chứng nhận Cửu âm chí Nội Công 6

Trang bị chiến trường ngọc phẩm 7

♣ Nguyên liệu chế tạo

 • Cần 3 Huyền ngọc phấn hoặc phôi trang bị ngọc 5
 • Dung hợp tán_3 x 1
 • Phác cụ ngọc chiến trường phẩm 7

♣ Cách kiếm phác cụ

Dùng vật phẩm "thẻ danh dự chiến trường phẩm 7 + thẻ đại sư chiến trường phẩm 7" để đổi ở NPC Trương Thắng (Tô Châu 538; 436)

 • Thẻ danh dự chiến trường phẩm 7: đổi tích điểm chiến trường ở NPC Cổ Mộc (Tô Châu 537; 437)
 • Thẻ đại sư chiến trường phẩm 7: người chơi thuộc top 10 bảng xếp hạng đại sư chiến trường có thể nhận được.

♣ Chế tạo

 • Sau khi đã đầy đủ nguyên liệu người chơi đến đối thoại các NPC sư phụ liên quan để chế tạo phẩm 7. Thiết Tượng Đại Sư (vũ khí), Thợ May Đại Sư (trang bị), Xảo Tượng Đại Sư (trang sức) thành chính, chọn "Chuyển đổi tinh luyện Vũ khí/Phòng cụ/ Trang sức " - "Tinh luyện Vũ khí/Phòng cụ/ Trang Sức"

Các cập nhật khác

 • Cập nhật minigame chống treo máy vận tiêu.
 • Ám khí xúc xắc sẽ không bôi độc được.
 • Thêm cách chơi đập trứng mới ở NPC A Tiên Nhi - Tô Châu (Bổ Sung).
 • Đổi mạch 6 bằng ngũ uẩn ở NPC Chu Dật Tiên - Tô Châu (Bổ Sung).
 • Vận tiêu phải cần có danh tuấn mới có thể nhận tiêu (Bổ Sung).